`

In een oogopslag

Rene lachend en serieuze
plezier en professionaliteit

Wij zijn fanatieke fundamentalisten in het gebruik en toepassen van Agile concepten. In het bijzonder in projecten waar werkende en bruikbare software moet worden opgeleverd. Een Agile aanpak, zoals scrum, waardeert en versterkt de kennis en ervaring van ieder individu in een project team.

Wij assisteren projectteams en organisaties in het transformeren van hun projectuitvoering naar een volwaardige Agile manier van werken.

Onze ervaring in softwareontwikkelstraten, software architectuur en project management garandeert dat wij in praktijk brengen wat de theorie beschrijft.

Kennis maken

Het vertrouwde pad verlaten is voor iedereen tegennatuurlijk. Het zit in onze genen om alles wat onbekend is te wantrouwen en met argusogen te bekijken. Wat is er dan veiliger om een ervaringsdeskundige uit te nodigen en u en uw organisatie middels een presentatie te laten kennis maken met de duistere wereld van Agile en in het bijzonder Scrum.

In een presentatie van een uur leggen we de concepten van Agile uit, zoomen in op Scrum als implementatie vorm, schetsen de randvoorwaarden/succesfactoren en zorgen dat u alle trivia voor een verdiepend gesprek beheerst. De theorie maken we tastbaar met talloze praktijkvoorbeelden en anekdotische verhaallijnen.

Actieve kennisdeling

De wereld staat niet stil om u heen. De vakgebieden software engineering en project management zijn constant in beweging. Wij bewegen mee in de hype-cycle en dragen ons steentje bij aan nieuwe denkbeelden, opinies en discussies.

Onze kennis passen we toe en ervaring doen wij op bij u als opdrachtgever of potentiele klant. Samen maken wij een leerproces door waar, geheel in lijn met de Agile gedachten, alle betrokkenen baat bij hebben. In artikelen en weblogs plaatsen wij de ervaringen en kennis in een context zodat wij samen een bijdrage leveren aan Agile successtories.

Software Architectuur

Het verwarrende aan de term software architectuur is dat het slim gebruik maakt van het gevoel van betrouwbaarheid, bewezen, beproefd, standvastig, gestructureerd. Want bij architectuur denken wij snel aan oude tempels boven Athene, kerken in Petra, de millenium dome in Londen en een hotel in Abu Dabi. Zet je er Software voor dan blijkt het tegendeel waar.

Concepten in de discipline software architectuur handhaven zich relatief kort. Hype cycles van enkele jaren zijn eerder regel dan uitzondering. Maar met hetzelfde gemak raken deels vergeten technologien weer in zwang. In deze dynamiek maken wij voor u de keuzes die de houdbaarheid van uw applicaties waarborgen.

Project management

Bij het realiseren van software projecten worden de belanghebbenden nogal eens verrast door tegenvallers. Wat op zich vreemd is omdat statisch is vastgesteld dat ruim de helft van alle software projecten met tegenvallers te maken krijgt. Voordeel van een Agile project aanpak is dat je de tegenvaller kent binnen 4 weken.

Een Agile project aanpak garandeert dat er binnen een vaste tijd en vast budget voor de opdrachtgever zinvolle functionaliteit wordt opgeleverd. En het herhalen van het opleveren van zinvolle functionaliteit draagt bij aan het leren en doelen bereiken. Een srummaster faciliteert het team in leren en het maximale talent uit ieder inidividu halen.

Multidisciplinaire teams

In software development teams is een gezonde mix van diverse disciplines nodig. Zal in een traditionele project aanpak worden gezocht naar bij een fase passende specialisten in een agile traject leidt dat niet tot de beste mix.

Samenwerken is de sleutel tot succes in een agile project aanpak. Wij bevorderen daarom het specialistisch-generalist of generalistisch-specialist zijn. Daarmee is onze boodschap aan teamleden dat we ze waarderen om hun kennis en ervaring maar ook uitdagen om buiten hun comfortzone een substantiele bijdrage te leveren.

Burn-down chart

De grafiek, die goed zichtbaar aan de muur hangt, toont hoeveel werk resteert in de huidige sprint.

Sprint Backlog

De sprint backlog bevat alle userstories die in de huidige sprint gerealiseerd worden

Planningsmeeting

Meeting waarbij het team de onderwerpen van de backlog afhaalt, opdeelt in taken en schat.

Done

Definitie die expliciet en meetbaar formuleert wanneer een user story gereed is.